És un servei d’orientació, assessorament i psicoteràpia adreçat a les persones que conviuen amb el VIH-Sida i a les persones del seu entorn, que presentin problemes de caràcter psicològic relacionats amb el VIH, problemes d’adaptació, o vivència de moments de crisi.

Perquè és necessari?

Una malaltia crònica com el VIH presenta reptes i situacions de caràcter divers –emocional, social, familiar…- que requereixen d’adaptació continuada. Si aquesta adaptació es realitza de forma inadequada o insuficient, poden aparèixer símptomes de caràcter psicològic.

Aquests símptomes es poden prevenir, en el cas d’una intervenció primerenca, i tractar amb psicoteràpia en el cas de que s’hagin desenvolupat en problemes de caràcter més greu, intens o mantingut en el temps.

Sabem que la salut psicològica de les persones que viuen amb el VIH/SIDA té una estreta relació amb la seva qualitat de vida, i pot afectar al curs i desenvolupament de la malaltia.

El Servei d’Atenció Psicològica d’ALAS pretén ser un suport a les persones afectades pel VIH/SIDA per a que aprenguin a conviure amb la seva malaltia de la forma més sana possible.

A qui va adreçat?

 • Persones que conviuen amb el VIH/SIDA.
 • Persones de l’entorn dels pacients: parelles, familiars directes, amics, cuidadors/cuidadores.

Què ofereix?

El servei ofereix les següents activitats:

 • Orientació i/o Assessorament psicològic puntual: Consultes breus en les que se cerca informació o assessorament, i que poden facilitar l’adaptació a moments de crisi, o davant situacions noves i complexes.
 • Psicoteràpia: Teràpia psicològica adreçada a persones seropositives que es troben en moments difícils, d’especial ansietat o preocupació, o bé presenten qualque problema de caràcter psicològic associat al VIH/SIDA.
 • Grups terapèutics: Espais d’intercanvi entre persones seropositives facilitats per una professional, en els quals es pot compartir informació, inquietuds, temors, experiències i adquirir estratègies i recursos per a millorar la qualitat de vida dels afectats. Els grups terapèutics es fan puntualment, i es donen a conèixer a través de la nostra web.
 • El servei compta amb una psicòloga, i proporciona atenció individual, a parelles, familiar i/o grupal, a la seva consulta privada.

Quan acudir?

En moments en que alguna situació relacionada amb el VIH pugui ser una font de preocupació, d’estrès i/o d’alteracions emocionals:

 • Estar a l’espera d’un resultat de VIH o conèixer un diagnòstic de VIH+
 • Iniciar un procés de tractament
 • Aprendre a viure amb els canvis que genera el VIH en les vessants emocional, física i/o mental
 • Plantejar-se tenir de nou parella o bé compartir el VIH+ en parella
 • Comunicar el diagnòstic a l’entorn
 • Poder plantejar-se una sexualitat plena
 • Donar suport a un familiar/amic/parella amb VIH
 • Problemes de salut mental relacionats amb el VIH

Condicions del Servei

A partir d’una primera entrevista, s’estableixen els objectius de treball. Pel general, el número de sessions s’estableix entre 4 i 6, a revisar.

El Servei està cofinançat per les persones usuàries. Sol·licitem un pagament de 10€ per sessió; per aquelles persones que no ho poden pagar, el Servei està finançat en un 100%.

Servei d’atenció psicològica a Son Espases

Des de l’any 2015, ALAS signà un conveni amb Medicina Interna, mitjantçant el qual proporcionem atenció psicològica a les persones que viuen amb VIH a l’Hospital Son Espases preferentment, incloguent també demandes d’altres hospitals.

L’atenció es realitza els dilluns de 9 a 14 hores, i sempre amb derivació d’infermeria o bé de l’equip mèdic de medicina interna.

El despatx d’atenció s’ubica a l’edifici d’Hospitalització, planta -2, despatx 216. És un despatx que Atenció al Pacient de l’HUSE disposa per a les Associacions.

Atenció a persones que viuen amb VIH a Eivissa, Formentera i Menorca

Per aquelles persones que viuen a Evissa, Formentera i Menorca, ALAS ofereix la possibilitat d’atenció psicològica via SKYPE. Per accedir, cal tenir una connexió prou àgil a internet, un espai privat, i un compte a SKYPE.

Per tal de concertar el servei, cal primer contactar amb la psicòloga d’ALAS mitjantçant correu electrònic atpsicologica@alas-baleares.com, o bé a través del telèfon/Whatsapp 680 73 03 03.

El cost d’aquest servei és gratuït per a les persones ateses, malgrat hi ha la possibilitat de realitzar donacions o bé aportacions a ALAS.

Preguntes més freqüents

És un plantejament que sovint es fan les persones que conviuen amb el VIH/SIDA, donat que pot ser un condicionant en la relació…Com d’altres!

Aquesta preocupació, és la cara visible de la por al rebuig i la discriminació que encara envolta el VIH/SIDA.

Aquesta por, si és interioritzada per la persona en forma d’autoestigma –jo mateix/mateixa no em crec objecte d’estima pel fet de ser seropositiu/seropositiva- , pot derivar en la negació d’àrees tan importants en la nostra vida com la sexualitat, l’afectivitat, o el desig de formar una família.

Quan rebem una noticia així és normal passar per diferents estats anímics, a partir d’aquí, l’objectiu és permetre’ns adaptar-nos a la nova realitat de forma paulatina i adaptativament.

En general, podem manejar aquestes reaccions; en cas que sentim que no és així, ja sigui per la seva intensitat, o perquè duren en el temps, és recomanable recórrer a l’assistència psicològica, o bé comunicar-li al metge internista.

Davant una notícia que pot afectar a la nostra salut, i pot preocupar als que ens estimen o són la nostra xarxa de suport, ens plantegem com s’ho prendran, si ens acceptaran, si ho duran bé…

Sabem que les persones que viuen amb el VIH/SIDA que comparteixen la notícia amb el seu entorn, disposen d’una major qualitat de vida i de suport social en moments crítics.

Analitzar el perquè del desig de donar la notícia, i què ens atura, permet que juntament amb unes pautes per a la comunicació, el procés pugui ser el més satisfactori possible.

La relació amb la medicació és un tema importantíssim en la vida d’una persona que conviu amb el VIH/SIDA, pel que cal que aquesta relació sigui sana i el més amigable possible. Al ser un tractament crònic, no està exempta de plantejaments, i moments crítics, com ho són el moment de l’inici, o bé canvis en les pautes, aparició d’efectes secundaris, etc.

Cal prendre consciencia de quins són els entrebancs, les pors, i les reticències, per tal de poder ajudar a tenir una adherència al tractament el més satisfactòria possible.

Com accedir-hi?

Telèfon / Whatsapp:

+34 680730303

A través del teu metge internista:

Sol·licita informació al teu metge de medicina interna, i et facilitarà el contacte amb el Servei d’Atenció Psicològica.

Sonia Justo López
Psicòloga B-1759
ALAS BALEARS

El vostre nom (obligatori)

El vostre email (obligatori)

Assumpte

El vostre missatge

logo apsicosocial 02

 

Share